نسرین هاشمی فر

شاعر - نویسنده تالیفات :نردبان عشق - بافته های غم - خورشید زخمی -از صدای من قفس میریزد/ورمان شیرین بی فرهاد

زهر مار

تلخ    ترین   حادثه              زندگی    منی زهر   ماری    که با هیچ   عسلی از گلو  پایین   نمیروی بوته ای   سر  به هوا که  واژه    زندگی   را واژگون کرد
/ 12 نظر / 45 بازدید

نینوای دلم

پاورچین    پاورچین   آرام             آرام     آمدی غریبه  آمدی    آشناشدی            لیلایت   شدم مجنونم شدی زندگی ات شدم                       وجودم شدی نی   مینواختی   برای   دلم    برای دلت اما صفر   شدی           ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 37 بازدید

زندگی

زندگی یعنی     ناخواسته   به دنیا آمدن مخفیانه   گریستن دیوانه وار  عشق ورزیدن وعاقبت    در حسرت   آنچه میخواهد   ونمیتواند           مردن
/ 3 نظر / 43 بازدید
دی 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
5 پست